Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 22/03/2023 - 21:00

Mobiliteit - Brusselsestraat - Aanvullend reglement inzake het verkeer op gewestwegen - parkeren enkel toegelaten voor personenwagens op de parking ter hoogte van Brusselsestraat 86-88-88A te Sint-Martens-Lennik - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Verontschuldigd: Viviane Tielemans, raadslid
Aanleiding

De parkeerzone ter hoogte van Brusselsestraat 86-88-88A wordt meer en meer gebruikt door vrachtwagens, mobilhomes, autocars en andere zware voertuigen en dit soms voor langere periodes. Omdat ze niet alleen een gedeelte van de beschikbare parkeerplaatsen innemen maar ook de parking zelf stukrijden is het aangewezen om deze parking enkel voor personenwagens in te richten.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

 

Bevoegdheidsgrond:

  • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen; artikel 40-41;

 

Regelgeving:

  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, en latere wijzigingen;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen;
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Feiten, context en argumentatie

De dienst ontving reeds meerdere klachten over geparkeerde vrachtwagens, mobilhomes, autocars en andere zware voertuigen op de parking ter hoogte van Brusselsestraat 86-88-88A. Aangezien deze voertuigen niet enkel de beschikbare parkeerruimte innemen, maar ook de parking zelf stukrijden, is het aangewezen om deze parking enkel voor personenwagens, volgens het verkeersbord F9b, in te richten.

Er werd advies ingewonnen bij AWV aangezien de parking gelegen ter hoogte van Brusselsestraat 86-88-88A wordt ingedeeld bij de gewestwegen.

In de e-mail van 8 februari 2023 liet de heer Raf Van den Broeck, regiomanager AWV Vlaams-Brabant, weten dat vrachtwagenparkeren een knelpunt is en dat de parking al bij al een vrij geschikte locatie is waar dergelijke voertuigen zonder (verkeers)veiligheidsproblemen kunnen parkeren. Doch, deze locatie zal ingericht worden als hoppinpunt waarbij op dat moment het parkeren van zware voertuigen sowieso ongewenst en onmogelijk is. Het reeds instellen van een parkeerverbod voor zware voertuigen kan gezien worden als een voorafname en wordt dus ook positief geadviseerd vanuit AWV.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Filip Rooselaers, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Onthouders: Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Karel Van Belle, Peter Berckmans
Resultaat: Met 13 stemmen voor, 7 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:

Op de parking ter hoogte van Brusselsestraat 86-88-88A te Sint-Martens-Lennik is parkeren toegelaten uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Artikel 2:

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E9b "parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen".

Het plaatsen, het onderhoud en de eventuele vervanging zijn ten laste van de gemeente. De tekens en markeringen in de directe omgeving, die tegenstrijdig zijn met de bepalingen van dit reglement, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 3:

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.