Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

wo 21/12/2022 - 20:00

IBO - Huishoudelijk reglement - aanpassing - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Hendrik Schoukens, Kristien Van Vaerenbergh
Aanleiding

Het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang is toe aan een update. Tegelijk dienen een aantal aanpassingen voorgesteld te worden  om de werking verder te optimaliseren.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 77 betreffende de bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Regelgeving:

De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 februari 1996 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de dienst IBO en alle latere wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

De volgende voorstellen voor aanpassingen worden voorgelegd:

-          Overal ‘verantwoordelijke’ vervangen door ‘coördinator’

-          p.2: Locatie IBO 2 Frans van der Steenstraat toegevoegd

-          p.3: 1.2 Kinderopvanglocaties, locatie 1 en locatie 2 toegevoegd met adres en openingsuren waarbij er geen voorschoolse opvang op locatie 2 voorzien wordt

-          p.5: middageten: anderen dranken dan water en melk verwijderd

-          p.6: annulaties schoolvakanties

-          p.7: 5 euro boete (i.p.v. 4,48 euro), ziekte: TZK geschrapt

-          p.8: prijzen aangepast volgens voorstel in de onderstaande tabel
                

Huidige prijs

 

10%

Voorstel

 Min. prijs

 Max. prijs

Per begonnen half uur

0,86

0,95 euro

1 euro

 0,81 euro

  /

Minder dan 3 uur

3,08 euro

3,39 euro

3,50 euro

  3,04 euro

  4,93 euro

Tussen 3 uur en 6 uur

4,63 euro

5,09 euro

5 euro

  4,57 euro

  7,44 euro

Meer dan 6 uur

9,25 euro

10,17 euro

10 euro

  9,06 euro

  14,83 euro

-          p.10: klachten: diensthoofd Mens enen Welzijn toegevoegd

-          p.12: datum aangepast en RVMW gezet

 

Het ontwerp van huishoudelijk reglement is in bijlage gevoegd.

Het reglement kan in voege treden 2 maanden na betekening beslissing aan de gebruikers.

Financiële impact

De inkomsten van de gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang worden geregistreerd onder rekeningnummer: 2022/GBB-IBO/0949-02/70200000 – Opbrengsten uit prestaties.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Art. 1:
De tarieven voor opvang worden als volgt aangepast:

 

Vanaf 1/03/2023

Per begonnen half uur

1 euro

Minder dan 3 uur

3,50 euro

Tussen 3 uur en 6 uur

5 euro

Meer dan 6 uur

10 euro


Art. 2:
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aangepaste huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang goed, zoals opgenomen in dit besluit.


Art. 3:
Het aangepaste huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2023 namelijk 2 maanden na de betekening van de beslissing aan de gebruikers van de dienstverlening