Terug
Gepubliceerd op 31/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

wo 23/03/2022 - 20:00

Mobiliteit - Schapenstraat - Aanvullend reglement - Goedkeuring

Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Koenraad Ameys, Karel Van Belle, Piet Vanthemsche
Regelgeving

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 december tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat naar aanleiding van de nieuwe aanleg van de Schapenstraat volgende bijkomende verkeersmaatregelen te nemen:

Alle bestuurders op de Schapenstraat tussen het kruispunt Kerkstraat en het kruispunt Korte Schapenstraat hebben voorrang, bestuurders op alle wegen die uitkomen op de Schapenstraat moeten voorrang verlenen:
Signalisatie
- verkeersborden B1op de zijwegen
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode
- verkeersborden B15 op de Schapenstraat

Op de Schapenstraat van de Ninoofsesteenweg tot huisnummer 45 langs beide zijden van de weg geldt:
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het enkelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D7

Op de Schapenstraat tussen de Palokenstraat en Tombergstraat langs beide zijden van de weg geldt:
parkeerverbod van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1 met onderbord type V, van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u en onderbord type Xa en Xb

Op de Schapenstraat van de Palokenstraat tot de Doelestraat langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa en Xb

Op de Schapenstraat van de Brusselsestraat tot de Korte Tramweg langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa en Xb

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 42 worden 2 mindervalide parkeerplaatsen aangebracht en geldt:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 104, 104 a, 216 en 218 geldt wordt er een verdrijvingsvlak aangebracht:
bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 104, 104 a, 216 en 218 geldt:
bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 45 geldt:
Bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersbord D1

Publieke stemming
Aanwezig: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Anaïs Nies
Voorstanders: Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato
Onthouders: Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Viviane Tielemans, Peter Berckmans
Resultaat: Met 11 stemmen voor, 7 onthoudingen
Besluit

Artikel 1:
Volgende aanvullende verkeersmaatregelen worden ingevoerd in de Schapenstraat:

Alle bestuurders op de Schapenstraat tussen het kruispunt Kerkstraat en het kruispunt Korte Schapenstraat hebben voorrang, bestuurders op alle wegen die uitkomen op de Schapenstraat moeten voorrang verlenen:
Signalisatie :
- verkeersborden B1op de zijwegen
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode
- verkeersborden B15 op de Schapenstraat

Op de Schapenstraat van de Ninoofsesteenweg tot huisnummer 45 langs beide zijden van de weg geldt:
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het enkelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
Signalisatie :
- verkeersborden D7

Op de Schapenstraat tussen de Palokenstraat en Tombergstraat langs beide zijden van de weg geldt:
parkeerverbod van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u
Signalisatie :
- verkeersborden E1 met onderbord type V, van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u en onderbord type Xa en Xb

Op de Schapenstraat van de Palokenstraat tot de Doelestraat langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Signalisatie :
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa en Xb

Op de Schapenstraat van de Brusselsestraat tot de Korte Tramweg langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Signalisatie :
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa en Xb

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 42 worden 2 mindervalide parkeerplaatsen aangebracht en geldt:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Signalisatie :
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 104, 104 a, 216 en 218 geldt wordt er een verdrijvingsvlak aangebracht:
bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.
Signalisatie :
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 104, 104 a, 216 en 218 geldt:
bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.
Signalisatie :
- verkeersborden D1

Op de Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 45 geldt:
Bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Signalisatie :
- verkeersbord D1


Artikel 2:

Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL.