Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

Besluit  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

wo 23/11/2022 - 22:00

Sociale dienst MMC - wijziging reglement vrijwilligersvervoer minder mobielen centrale - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Verontschuldigd: Peter Berckmans, Piet Vanthemsche
Aanleiding

Na evaluatie van de dienstverlening door het team van de sociale dienst wordt er voorgesteld om een aantal praktische afspraken in het reglement aan te passen

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

bevoegdheidsgrond

  •  het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74

toepasselijke regelgeving

  • zijn beslissingen tot bepaling van het reglement MMC en latere wijzigingen
Feiten, context en argumentatie

Na overleg met het team van de sociale dienst worden volgende aanpassingen en toevoegingen voorgesteld:

- Gebruikers dienen minstens 4 werkdagen op voorhand hun rit te reserveren. Gezien het aantal aanvragen en daar de dienstverlening door vrijwilligers verzekerd wordt, is het
   niet haalbaar voor de administratie om de planning op 2 dagen rond te krijgen.

-  De medewerkers van de MMC zijn te bereiken op ma - di - do en vrijdag voormiddag.

- De gebruiker is er zich van bewust dat ritten die rechtstreeks met de chauffeurs geregeld worden, niet door onze verzekering gedekt worden.

- Bij ritprijs punt 9 wordt "met andere woorden vanaf het ogenblik dat het tweede uur wachten ingaat (dit dient letterlijk genomen te worden)" geschrapt.

- Een rit moet minstens 24 uur op voorhand geannuleerd worden.

Financiële impact

Deze aanpassingen hebben geen financiële implicaties.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassingen aan het reglement MMC goed.

Artikel 2

Deze aanpassingen gaan in van zodra de gebruikers schriftelijk op de hoogte gebracht werden van de wijzigingen.