Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

wo 26/05/2021 - 20:00

Burgerlijke Stand - Huwelijksplechtigheden - Reglement - Goedkeuring

Aanwezig: Koenraad Ameys, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Anaïs Nies
Regelgeving

Gelet op de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft, in het bijzonder artikel 165;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing inzake het retributiereglement op huwelijksplechtigheden van 24/6/2013;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2016 om vanaf 23 januari 2017 de huwelijksplechtigheden in de Raadzaal van de Dekenij te laten plaatsvinden;

Gelet op het feit dat in de zomer van 2020 omwille van corona reeds uitgeweken werd naar de Dekenijtuin voor de huwelijken en dit zeer positief onthaald werd.

Feiten, context en argumentatie

Overwegende het voorstel om ook de Dekenijtuin te gebruiken voor huwelijksplechtigheden;

Overwegende dat in afwijking van het eerste lid van artikel 165/1 uit het Burgerlijk Wetboek, de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere plaatsen kan aanwijzen om huwelijken te voltrekken, voor zover deze een neutraal karakter hebben en de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft;

Publieke stemming
Aanwezig: Koenraad Ameys, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Anaïs Nies
Voorstanders: Koenraad Ameys, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karen De Waele, Karel Van Belle, Viviane Tielemans, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1:

Een huwelijk kan plaatsvinden

- in de raadzaal van de Dekenij

-in de Dekenijtuin (als de weersomstandigheden het toelaten)

 

Artikel 2:

Huwelijksplechtigheden kunnen plaatsvinden op

  • Maandag, dinsdag en woensdag tussen 9u en 16u
  • Donderdag tussen 9u en 16u en tussen 17u en 19u
  • Vrijdag tussen 9u en 13u en tussen 13u en 18u
  • Zaterdag tussen 9u en 11u30

Er kan niet gehuwd worden op zondagen of wettelijke feestdagen.

Huwelijksplechtigheden zullen aaneensluitend plaatsvinden van zodra er voor een bepaalde dag al een huwelijksplechtigheid vastgelegd werd.

Voor huwelijken die voltrokken worden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag bedraagt de kostprijs voor het trouwboekje en de huwelijksplechtigheid 40€. Voor huwelijken die voltrokken worden op vrijdag tussen 13u en 18u en zaterdag tussen 9u en 11u30 bedraagt de kostprijs 120€ (voor trouwboekje en huwelijksplechtigheid).


Artikel 3:

Een huwelijksplechtigheid zonder een glaasje achteraf wordt verondersteld maximum 30 minuten te duren, met drankje maximum 60 minuten. Dit om de aanvang van volgende huwelijken vlot te laten verlopen.


Artikel 4:

Aansluitend op het officiële gedeelte kan het bruidspaar opteren voor het drinken van één glaasje met maximum 35 personen , aangeboden door het gemeentebestuur. Het aantal aanwezigen dient bij de huwelijksaangifte aangegeven te worden.

Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.


Artikel 5:

Dit reglement treedt in werking vanaf 1/7/2021 en vervangt het retributiereglement voor huwelijksplechtigheden, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24/6/2013 en de gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2016.