Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

Besluit  Gemeenteraad

wo 26/04/2023 - 20:00

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer m.b.t. de afbakening van de bebouwde kommen - goedkeuring

Aanwezig: Karen De Waele, voorzitter
Irina De Knop, burgemeester
Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, schepenen
Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur
Verontschuldigd: Viviane Tielemans, raadslid
Aanleiding

Voorstel tot uitbreiding van de bebouwde kom op de Negenbunderstraat tot aan huisnummer 115.

Regelgeving

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

 

Bevoegdheidsgrond:

 • het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Regelgeving:

 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, en latere wijzigingen;
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen;
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen;
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
 • de nieuwe gemeenteweg van 24 juni 1988;
 • de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 betreffende het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer met betrekking tot de afbakening van de bebouwde kommen.
Feiten, context en argumentatie

De bebouwde kommen zijn een gebiedsdekkende maatregel.

Gebiedsdekkende maatregelen en hun wijzigingen moeten steeds in hun geheel worden besproken.

Een wijziging aan de bestaande bebouwde kom op de Negenbunderstraat moet worden doorgevoerd.

Deze voorziene maatregel betreft een gemeenteweg.

De wijziging wordt in cursief aangeduid.

De wijziging werd voorafgaandelijk besproken met en goedgekeurd door de politiezone Pajottenland.

Plannen in bijlage met de gewijzigde situatie.

De hierna voorziene maatregelen betreffen gewest- en gemeentewegen.

Publieke stemming
Aanwezig: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde, Anaïs Nies
Voorstanders: Karen De Waele, Irina De Knop, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Hendrik Schoukens, Yves De Muylder, Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Karel Van Belle, Jo Massaer, Isabelle Duerinckx, Chris De Moyter, An Lovato, Peter Berckmans, Piet Vanthemsche, Marie-Therese Van der Velde
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1:

In het gebied begrensd door:

 • Frans Luckxstraat ter hoogte van huisnummer 2;
 • Langestraat ter hoogte van huisnummer 73;
 • Frans Luckxstraat ter hoogte van huisnummer 66;
 • Langestraat ter hoogte van huisnummer 51;
 • Illingenstraat ter hoogte van huisnummer 15;
 • Gustaaf Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummer 38;
 • Slagvijver ter hoogte van het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat;
 • N282/Alfred Algoetstraat ter hoogte van de Molenbeek;
 • Lindeveldweg ter hoogte van huisnummer 4;
 • Lange Tramweg ter hoogte van huisnummer 2 (officieel adres Vondelstraat 2);
 • Frans Devoghellaan ter hoogte van huisnummer 81;
 • Ten Ham ter hoogte van huisnummer 14;
 • Busingenstraat ter hoogte van huisnummer 97-98;
 • Negenbunderstraat ter hoogte van huisnummer 115;
 • Saffelbergstraat ter hoogte van huisnummer 61;
 • Saffelbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Joseph Van den Bosschestraat nabij kilometerpaal 12.8;
 • Jozef Van den Bosschestraat ter hoogte van huisnummer 7;
 • Zwartenbroekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Joseph Van den Bosschestraat;
 • Sint-Elooistraat ter hoogte van het kruispunt met de Smidstraat;

geldt: de bebouwde kom van Sint-Kwintens-Lennik wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom Sint-Kwintens-Lennik wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden F1a;
 • verkeersborden F3a.


Artikel 2:

In het gebied begrensd door:

 • Dorekensstraat ter hoogte van huisnummer 41;
 • Dorekensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282);
 • Dorp ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestrat (N282);
 • Schapenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsestraat (N282);
 • Korte Tramweg ter hoogte van het kruispunt met de Schapenstraat (N282);
 • Processiestraat ter hoogte van het kruispunt met de Korte Tramstraat;
 • Bossuitstraat ter hoogte van huisnummer 2;
 • Lostraat ter hoogte van het kruispunt met de Schapenstraat;
 • Schapenstraat ter hoogte van huisnummer 106;
 • Tombergstraat ter hoogte van huisnummer 23;
 • Tombergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Driekruisenstraat;
 • Palokenstraat ter hoogte van huisnummer 11;
 • Lange Tramweg ter hoogte van het kruispunt met de Doelestraat;

geldt: de bebouwde kom van Sint-Martens-Lennik wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom Sint-Martens-Lennik wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden F1a;
 • verkeersborden F3a.

 

Artikel 3:

In het gebied begrensd door:

 • Oudenaaksestraat ter hoogte van huisnummer 20;
 • Donkerstraat ter hoogte van huisnummer 59;
 • Gustaaf Van der Steenstraat ter hoogte van huisnummer 174;
 • Winkelstraat ter hoogte van huisnummer 6;
 • Groenstraat (gelegen tussen de Groenstraat en Groeneweg) ter hoogte van het kruispunt met de Groenstraat (gelegen tussen de Donkerstraat en Kasteelstraat);
 • Kasteelstraat ter hoogte van huisnummer 37;

geldt: de bebouwde kom van Gaasbeek wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom Gaasbeek wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden F1a;
 • verkeersborden F3a.

 

Artikel 4:

In het gebied begrensd door:

 • Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 36;
 • Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 56;
 • Louis Spaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8);
 • Felix Van den Boschstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8);
 • Frans Baetensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg (N285);
 • Frans Baetensstraat ter hoogte van huisnummer 50;

geldt: de bebouwde kom van Eizeringen wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom Eizeringen wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden F1a;
 • verkeersborden F3a.

 

Artikel 5:

Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.